Facebook

Sözlük

chosen

adjective

Türkçe'siseçilmiş,seçilen
Türadjective
Örnek Cümle
Analysis of data is the first step in directing events towards a chosen goal.
Verilerin irdelenmesi, olayları, seçilmiş olan bir hedefe doğru yönlendirmede ilk adımdır.

Alternatif öneriler:

bronchoscopepsychosexual