Facebook

Sözlük

chronic

adjective

Türkçe'si kronik,sürekli
Tür adjective
Örnek Cümle
Malaria can result in chronic ill health or death.
Sıtma, kronik sağlıksızlık ya da ölümle sonuçlanabilir.