Facebook

Sözlük

chronically

adverb

Türkçe'sidevam eden bir şekilde
Türadverb

Alternatif öneriler:

chronicchroniclechronicler