Facebook

Sözlük

chronological

adjective

Türkçe'si kronolojik
Tür adjective