Facebook

Sözlük

church

noun

Türkçe'sikilise
Türnoun
Örnek Cümle
With the Renaissance, thinkers began to free themselves from the domination of the Church and study the world independently.
Rönesans’la birlikte, düşünürler kendilerini kilisenin tahakkümünden kurtarmaya ve böylelikle dünyayı tarafsız bir biçimde incelemeye başladı.

Alternatif öneriler:

brochurechurchgoerchurning