Facebook

Sözlük

city

noun

Türkçe'si şehir, kent
Tür noun
Örnek Cümle
Zurich, the most populous city of the country and the heart of Swiss banking, set up an advisory committee for the improvement of language teaching in its own schools.
Ülkenin en kalabalık kenti ve İsviçre bankacılığının kalbi olan Zürih, kendi okullarında dil öğretiminin iyileştirilmesi için bir danışma kurulu oluşturdu.