Facebook

Sözlük

civilization

noun

Türkçe'si uygarlık
Tür noun
Örnek Cümle
The first major civilization established in Anatolia was that of the Hittites around 2000 BC.
Anadolu'da kurulan ilk büyük uygarlık MÖ 2000 yıllarındaki Hitit Uygarlığıdır.

Alternatif öneriler:

civilcivil rightcivil war