Facebook

Sözlük

civilized

adjective

Türkçe'siuygar, medeni
Türadjective
Örnek Cümle
The parties settled their dispute in a civilized manner.
Taraflar tartışmalarını uygar bir biçimde sonuçlandırdılar.

Alternatif öneriler:

civilizationcivilize