Facebook

Sözlük

classification

noun

Türkçe'sisınıflandırma
Türnoun

Alternatif öneriler:

classifiedclassify