Facebook

Sözlük

classified

adjective

Türkçe'si gizli
Tür adjective
Örnek Cümle
In order for the contests to be fair, boxers are classified and matched according to their weights.
Karşılaşmaların adil olması için boksörler ağırlıklarına göre sınıflandırılıp eşleştirilirler.