Facebook

Sözlük

classified

adjective

Türkçe'si gizli
Tür adjective
Örnek Cümle
Acids can be classified into two groups.
Asitler iki kümeye ayrılabilir.