Facebook

Sözlük

classroom

noun

Türkçe'sisınıf,derslik
Türnoun
Örnek Cümle
There are fewer students in the classroom today than yesterday.
Düne göre bugün sınıfta daha az öğrenci vardı.