Facebook

Sözlük

classroom

noun

Türkçe'sisınıf,derslik
Türnoun
Örnek Cümle
The arrangement of the classroom is very important in language teaching.
Dil öğretiminde sınıf düzeni çok önemlidir.