Facebook

Sözlük

cleanse

verb

Türkçe'sitemizlemek
Türverb
Örnek Cümle
Since they cannot cleanse themselves as rapidly as rivers or oceans, lakes are especially defenceless against pollution.
Kendilerini, nehir ya da okyanuslar kadar hızlı bir biçimde temizleyemedikleri için göller kirliliğe karşı özellikle savunmasızdırlar.