Facebook

Sözlük

clear

adjective

Türkçe'si açık,belli
Tür adjective
Örnek Cümle
From the way he answered the questions at the interview, it soon became clear that the young man’s real bent lay in words and not in figures.
Mülakatta sorulara verdiği cevaplardan delikanlının gerçek ilgisinin rakamlara değil kelimelere olduğu anlaşıldı.

verb

Türkçe'si temizlemek,berraklaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
The report makes it clear that in 1995 most European countries met almost half of their energy needs by means of natural gas.
Rapor, 1995’de çoğu Avrupa ülkesinin, enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını doğal gaz vasıtasıyla karşıladığını açıkça ortaya koymaktadır.