Facebook

Sözlük

clear

adjective

Türkçe'si açık,belli
Tür adjective
Örnek Cümle
I would like to make it absolutely clear at the outset that I do not approve of the measures proposed by the consulting firm.
Başta şunu kesinlikle belirtmek isterim ki danışmanlık şirketinin önermiş olduğu önlemleri onaylamıyorum.

verb

Türkçe'si temizlemek,berraklaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
But a clear line between prose and POETRY is difficult to draw.
Ancak düz yazı ve şiir arasına açık bir sınır çizmek zordur.