Facebook

Sözlük

clear

adjective

Türkçe'si açık,belli
Tür adjective
Örnek Cümle
From the way he answered the questions at the interview, it soon became clear that the young man’s real bent lay in words and not in figures.
Mülakatta sorulara verdiği cevaplardan delikanlının gerçek ilgisinin rakamlara değil kelimelere olduğu anlaşıldı.

verb

Türkçe'si temizlemek,berraklaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
I would like to make it absolutely clear at the outset that I do not approve of the measures proposed by the consulting firm.
Başta şunu kesinlikle belirtmek isterim ki danışmanlık şirketinin önermiş olduğu önlemleri onaylamıyorum.