Facebook

Sözlük

clear

adjective

Türkçe'siaçık,belli
Türadjective
Örnek Cümle
Solution manuals are useful for students as these help them to clear their doubts and get the right logic behind answers.
Çözüm kitapçıkları öğrenciler için yararlıdır çünkü bunlar onların şüphelerini gidermelerine ve cevapların ardındaki gerçek mantığa ulaşmalarına yardım eder.

verb

Türkçe'sitemizlemek,berraklaşmak
Türverb
Örnek Cümle
Solution manuals are useful for students as these help them to clear their doubts and get the right logic behind answers.
Çözüm kitapçıkları öğrenciler için yararlıdır çünkü bunlar onların şüphelerini gidermelerine ve cevapların ardındaki gerçek mantığa ulaşmalarına yardım eder.