Facebook

Sözlük

clear

adjective

Türkçe'siaçık,belli
Türadjective
Örnek Cümle
I would like to make it absolutely clear at the outset that I do not approve of the measures proposed by the consulting firm.
Başta şunu kesinlikle belirtmek isterim ki danışmanlık şirketinin önermiş olduğu önlemleri onaylamıyorum.

verb

Türkçe'sitemizlemek,berraklaşmak
Türverb
Örnek Cümle
I would like to make it absolutely clear at the outset that I do not approve of the measures proposed by the consulting firm.
Başta şunu kesinlikle belirtmek isterim ki danışmanlık şirketinin önermiş olduğu önlemleri onaylamıyorum.