Facebook

Sözlük

climate change

noun

Türkçe'si iklim değişikliği
Tür noun
Örnek Cümle
Besides changing the distribution of precipitation, climate change also affects the quality of freshwater supplies.
Yağış dağılımını değiştirmenin yanısıra, iklim değişikliği tatlı su kaynaklarının kalitesini de etkiler.