Facebook

Sözlük

climate

noun

Türkçe'siiklim
Türnoun
Örnek Cümle
The world climate is changing for the worse owing to the widespread environmental pollution.
Yaygın çevre kirliliği nedeniyle, dünya iklimi giderek daha kötüye doğru değişmektedir.