Facebook

Sözlük

climatic

adjective

Türkçe'siiklimsel
Türadjective
Örnek Cümle
However, some climatic changes are caused by air pollution and these changes may increase.
Ancak kimi iklim değişiklikleri hava kirlenmesin­den ileri gelir ve bu değişiklikler artabilir.