Facebook

Sözlük

climatic

adjective

Türkçe'si iklimsel
Tür adjective
Örnek Cümle
As the century progresses, plants, animals, birds, insects, reptiles and even microbes will have to adapt to new climatic conditions.
Yüzyıl ilerledikçe bitkiler, hayvanlar, kuşlar, böcekler, sürüngenler ve hatta mikroplar yeni iklim koşullarına uyum sağlamak zorunda kalacak.