Facebook

Sözlük

cloned

adjective

Türkçe'si klonlanmış
Tür adjective
Örnek Cümle
Korean researchers managed to create 30 cloned embryos of about 100 cells each, out of 242 donated eggs.
Koreli araştırmacılar, vericilerden sağlanan 242 yumurtadan her biri yaklaşık 100 hücreli 30 tane klonlanmış embriyo yaratmayı başardılar.