Facebook

Sözlük

close

adjective

Türkçe'si yakın, kapalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Some people believe that stress is a part of life, and it is close to impossible to avoid it.
Bazı insanlar, stersin yaşamın bir parçası olduğuna ve ondan kaçınmanın imkansıza yakın olduğuna inanmaktadırlar.

verb

Türkçe'si kapatmak; son vermek
Tür verb
Örnek Cümle
Psychologists have shown the close relation between laughter and tears, and TRAGEDY alike sprang, both in ancient Greece and in medieval Europe, from diverging treatments of ceremonial performances.
Ruhbilimciler kahkaha ile gözyaşı arasındaki yakın ilişkiyi göstermişlerdir ve komedi de trajedi de hem eski Yunanda hem orta çağ Avrupasında tören uygulamalarının değişik işlenişinden kaynaklanmaktadır.