Facebook

Sözlük

close

adjective

Türkçe'si yakın, kapalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Psychologists have shown the close relation between laughter and tears, and TRAGEDY alike sprang, both in ancient Greece and in medieval Europe, from diverging treatments of ceremonial performances.
Ruhbilimciler kahkaha ile gözyaşı arasındaki yakın ilişkiyi göstermişlerdir ve komedi de trajedi de hem eski Yunanda hem orta çağ Avrupasında tören uygulamalarının değişik işlenişinden kaynaklanmaktadır.

verb

Türkçe'si kapatmak; son vermek
Tür verb
Örnek Cümle
When people migrate, they find it almost impossible to avoid close contact with members of the host culture and with other immigrant cultural groups.
İnsanlar göç ettiklerinde ev sahibi kültür ve diğer göç eden kültür gruplarıyla yakın ilişkiden kaçınmanın neredeyse imkansız olduğunu anlarlar.