Facebook

Sözlük

close

adjective

Türkçe'si yakın, kapalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Breast-feeding promotes a close bond between mother and child, and provides milk tailored to the nutritional needs of the infant.
Emzirme, anne ile çocuk arasında yakın bir bağ geliştirir ve bebeğin beslenme gereksinimlerine uygun olan sütü sağlar.

verb

Türkçe'si kapatmak; son vermek
Tür verb
Örnek Cümle
This bending can be used to operate a valve or open and close an electrical circuit.
Bu bükülme bir vanayı işletmek ya da bir elektrik devresini açıp kapamak için kullanılır.