Facebook

Sözlük

close

adjective

Türkçe'siyakın,kapalı
Türadjective
Örnek Cümle
Although Leibniz lived 250 years before the invention of the computer programme, he came very close to the modern idea of algorithmic information.
Leibniz, bilgisayar programının icadından 250 yıl önce yaşamış olmasına rağmen, modern algoritmik bilgi düşüncesine çok yaklaşmıştı.

verb

Türkçe'sikapatmak; son vermek
Türverb
Örnek Cümle
This bending can be used to operate a valve or open and close an electrical circuit.
Bu bükülme bir vanayı işletmek ya da bir elektrik devresini açıp kapamak için kullanılır.