Facebook

Sözlük

close

adjective

Türkçe'siyakın,kapalı
Türadjective
Örnek Cümle
This bending can be used to operate a valve or open and close an electrical circuit.
Bu bükülme bir vanayı işletmek ya da bir elektrik devresini açıp kapamak için kullanılır.

verb

Türkçe'sikapatmak; son vermek
Türverb
Örnek Cümle
When people migrate, they find it almost impossible to avoid close contact with members of the host culture and with other immigrant cultural groups.
İnsanlar göç ettiklerinde ev sahibi kültür ve diğer göç eden kültür gruplarıyla yakın ilişkiden kaçınmanın neredeyse imkansız olduğunu anlarlar.