Facebook

Sözlük

closed

adjective

Türkçe'sikapalı
Türadjective
Örnek Cümle
Despite a rise in the interest rates, my brother has closed his account in the bank, and so have I.
Faiz oranlarındaki artışa rağmen kardeşim bankadaki hesabını kapattı; ben de öyle yaptım.

Alternatif öneriler:

enclosedundisclosed