Facebook

Sözlük

closely

adverb

Türkçe'siyakından
Türadverb
Örnek Cümle
The study compared two closely matched groups.
İnceleme, yakından ilişkili iki kümeyi karşılaştırmıştır.