Facebook

Sözlük

closely

adverb

Türkçe'si yakından
Tür adverb
Örnek Cümle
Overpopulation, the situation associated with more and more people with an inadequate number of resources and too little space, is closely connected with poverty.
Gittikçe fazlalaşan insanların yetersiz sayıdaki kaynaklarla ve çok küçük alanlarla bağlantılı olduğu aşırı nüfus artışı durumu yoksullukla yakından ilgilidir.