Facebook

Sözlük

clue

noun

Türkçe'siipucu
Türnoun
Örnek Cümle
A search was made throughout the house, but no clue was found.
Ev baştan başa arandı, fakat hiçbir ipucu bulunamadı.