Facebook

Sözlük

coal

noun

Türkçe'sikömür
Türnoun
Örnek Cümle
One kind of pollution results from burning oil and coal in transport and in factories.
Kirlenmenin bir türü ulaşımda ve fabrika­larda petrol ve kömür yanmasının sonucudur.