Facebook

Sözlük

coal

noun

Türkçe'si kömür
Tür noun
Örnek Cümle
One kind of pollution results from burning oil and coal in transport and in factories.
Kirlenmenin bir türü ulaşımda ve fabrika­larda petrol ve kömür yanmasının sonucudur.

Alternatif öneriler:

coal-firedcoal-minecoal-mining