Facebook

Sözlük

coastal

adjective

Türkçe'si kıyısal,kıyı ile ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
Most scientists are of the opinion that hurricane Katrina, which caused colossal damage to the coastal areas of Louisiana in America, was clearly linked with global warming.
Çoğu bilim adamı, Amerika’da Louisiana’nın sahil bölgelerinde çok büyük hasara neden olan Katrina kasırgasının, küresel ısınmayla açıkça bağlantılı olduğu görüşündedir.