Facebook

Sözlük

cognitively

adverb

Türkçe'si bilişsel açıdan
Tür adverb