Facebook

Sözlük

collect

adjective

Türkçe'siödemeli
Türadjective

verb

Türkçe'sitoplamak,biriktirmek
Türverb