Facebook

Sözlük

collision

noun

Türkçe'si çarpma,çarpışma
Tür noun
Örnek Cümle
Recently, one of the research areas that geophysicists have been seriously concerned with has been the conditions of collision between oceanic and continental plates.
Son zamanlarda, jeofizikçilerin ciddi olarak ilgilendikleri araştırma alanlarından biri, okyanus ve kıta plakaları arasındaki çarpışmanın koşulları olmuştur.