Facebook

Sözlük

colonial

adjective

Türkçe'si sömürgeye ait,sömürge ile ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
Before a city plan was adopted in 1889, Sao Paulo looked more like a capital city of colonial times.
1889'da bir şehir planı benimsenmeden önce, Sao Paulo daha çok sömürge döneminin bir başkenti gibi görünüyordu.