Facebook

Sözlük

colonial

adjective

Türkçe'sisömürgeye ait,sömürge ile ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
As it was also pointed out by one of the speakersthis morning, the colonial history of America is inpart the story of the expansion of Europe and ofthe rivalries of European nations for territorialgains.
Bu sabah konuşmacılardan biri tarafından belirtildiği gibi, Amerika’nın koloni dönemi tarihi bir bakıma, Avrupa’nın yayılmasının ve toprak kazanımı için Avrupa devletlerinin rekabetinin bir öyküsüdür.