Facebook

Sözlük

combat

verb

Türkçe'sidövüşmek,mücadele etmek
Türverb
Örnek Cümle
Coordinated efforts to combat hunger, disease and education need to be set in a world council.
Açlık, salgın hastalık ve eğitimle mücadele etmek için koordine edilen girişimler bir dünya konseyinde düzenlenmelidir.

noun

Türkçe'sisavaş
Türnoun
Örnek Cümle
Coordinated efforts to combat hunger, disease and education need to be set in a world council.
Açlık, salgın hastalık ve eğitimle mücadele etmek için koordine edilen girişimler bir dünya konseyinde düzenlenmelidir.