Facebook

Sözlük

combat

verb

Türkçe'sidövüşmek,mücadele etmek
Türverb
Örnek Cümle
Some scientists have proposed the construction of sunglasses for the Earth to combat global warming.
Bazı bilim adamları küresel ısınmayla mücadele etmek için yeryüzü için güneş gözlüğü yapımını teklif etmişlerdir.

noun

Türkçe'sisavaş
Türnoun
Örnek Cümle
Coordinated efforts to combat hunger, disease and education need to be set in a world council.
Açlık, salgın hastalık ve eğitimle mücadele etmek için koordine edilen girişimler bir dünya konseyinde düzenlenmelidir.