Facebook

Sözlük

combine

verb

Türkçe'sibirleştirmek
Türverb
Örnek Cümle
When two or more elements combine, they form a compound.
İki ya da daha çok element birleştiğinde bir bileşik oluştururlar.

Alternatif öneriler:

combinedre-combine