Facebook

Sözlük

come before

phrasal verb

Türkçe'siönce gelmek
Türphrasal verb
Örnek Cümle
They are facing a crisis more serious than any which has come before this.
Bundan önceki krizlerin herhangi birinden daha ciddi bir krizle karşı karşıya bulunuyorlar.

Alternatif öneriler:

come backcome by