Facebook

Sözlük

come from

phrasal verb

Türkçe'si -den gelmek, -den kaynaklanmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Acids which always contain the element carbon are called organic acids and they often come from growing things, like fruit.
Her zaman karbon elementi içeren asitlere organik asit denir ve bunlar sıklıkla meyvelerden elde edilir.