Sözlük

come from

phrasal verb

Türkçe'si -den gelmek, -den kaynaklanmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
and are believed to have come from Anatolia.
900 civarında İtalya’ya yerleşmiş olan ve Anadolu’dan gelmiş olduklarına inanılan bir halktı.