Facebook

Sözlük

come out of

phrasal verb

Türkçe'si-den kaynaklanmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Some are centuries old others are of recent origin; but all come out of human experience and affirm the indissoluble bond between music and life.
Kimileri yüzlerce yıllıktır; ötekilerin kaynağı yenidir; ancak hepsi insan yaşantısından ortaya çıkar ve müzik ile yaşama arasındaki ayrılmaz bağı gösterirler.

Alternatif öneriler:

come outcome out with