Facebook

Sözlük

come up with

phrasal verb

Türkçe'siçözüm yolu bulmak,önermek
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.

Alternatif öneriler:

come up againstcome up to