Facebook

Sözlük

come up

phrasal verb

Türkçe'si yaklaşmak,ele alınmak,ortaya çıkmak,piyasaya çıkmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.