Facebook

Sözlük

come

verb

Türkçe'si gelmek
Tür verb
Örnek Cümle
Systems of education copied from other countries and which do not take into account a nation's specific conditions and needs can never be expected to come to grips with the basic problems of illiteracy.
Başka ülkelerden kopya edilen ve bir ulusun özel koşularını ve gereksinmelerini gözönüne almayan eğitim sistemlerinin cehaletin temel sorunlarıyla başa çıkması beklenemez.