Facebook

Sözlük

come

verb

Türkçe'sigelmek
Türverb
Örnek Cümle
They are facing a crisis more serious than any which has come before this.
Bundan önceki krizlerin herhangi birinden daha ciddi bir krizle karşı karşıya bulunuyorlar.