Facebook

Sözlük

coming

adjective

Türkçe'si yaklaşan, gelecek
Tür adjective
Örnek Cümle
In the past, children had access to knowledge only atschool, but today, with the coming of informationtechnology, this is no longer true.
Geçmişte, çocuklar bilgiye sadece okulda ulaşırlardı fakat bugün bilgi teknolojisinin gelmesiyle bu artık doğru değil.

noun

Türkçe'si geliş
Tür noun
Örnek Cümle
You needn't have written to him because he is coming here tomorrow.
Ona yazmanıza gerek yoktu, çünkü yarın buraya geliyor.