Facebook

Sözlük

coming

adjective

Türkçe'siyaklaşan, gelecek
Türadjective
Örnek Cümle
You needn't have written to him because he is coming here tomorrow.
Ona yazmanıza gerek yoktu, çünkü yarın buraya geliyor.

noun

Türkçe'sigeliş
Türnoun
Örnek Cümle
Everyone is coming to the party tomorrow.
Yarın herkes partiye geliyor.