Facebook

Sözlük

commendable

adjective

Türkçe'siövgüye değer
Türadjective