Facebook

Sözlük

commerce

noun

Türkçe'si ticaret
Tür noun
Örnek Cümle
Between the late 15th and 20th centuries, many European languages were spread to many parts of the world through commerce and travel.
15. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyıl arasında, birçok Avrupa dili, dünyanın birçok bölgesine ticaret ve seyahat yoluyla yayılmıştır.