Facebook

Sözlük

commercial

adjective

Türkçe'si ticari
Tür adjective
Örnek Cümle
Breaking the hypersonic barrier of 6, 000 km/hfor commercial air transport is a very serious research field for today’s European aircraft manufacturers.
Ticari hava taşımacılığındaki 6.000 km/s lik hiper ses hızı sınırını aşmak, günümüz Avrupalı hava taşıtı üreticileri için çok ciddi bir araştırma alanıdır.

noun

Türkçe'si reklam
Tür noun
Örnek Cümle
The centre of gravity of Turkey's economic and commercial ties has started shifting to the West.
Türkiye'nin ekonomik ve ticari bağlarının ağırlık merkezi Batı'ya kaymaya başladı.