Facebook

Sözlük

common

adjective

Türkçe'siyaygın, sıradan; ortak
Türadjective
Örnek Cümle
Due to the stressful lifestyle of people, a severe pain in head might be common at the end of the day.
İnsanların stresli yaşam tarzları yüzünden, başlarında şiddetli bir ağrı günün sonunda yaygın olabilir.