Facebook

Sözlük

commonplace

adjective

Türkçe'sisıradan, basit
Türadjective