Facebook

Sözlük

communicate

verb

Türkçe'sihaberleşmek, iletişim kurmak
Türverb
Örnek Cümle
Having the ability to communicate with others involves being confident in yourself and your feelings.
Başkalarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip olmak, kendine ve duygularına emin olmayı gerektirir.