Facebook

Sözlük

communicative

adjective

Türkçe'si konuşkan
Tür adjective
Örnek Cümle
Pronunciation is an integral part of foreign language learning, since it directly affects learners' communicative competence.
Telaffuz, yabancı dil öğreniminin ayrılmaz bir parçasıdır çünkü o öğrencinin iletişim becerisini doğrudan etkiler.