Facebook

Sözlük

comparatively

adverb

Türkçe'sinispeten,kısmen
Türadverb
Örnek Cümle
This is not the case with the study of cell structure, which is comparatively new.
Görece yeni olan hücre yapısı incelemesinde durum böyle değildir.