Facebook

Sözlük

compared with

prepositional phrase

Türkçe'si ile karşılaştırılırsa
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Compared with solids and liquids, the molecules of a gas are relatively far apart.
Katı ve sıvılarla karşılaştırıldıklarında bir gazın molekülleri görece birbirinden ayrıdır.