Facebook

Sözlük

competitive

adjective

Türkçe'si rekabetçi
Tür adjective
Örnek Cümle
The competitive intelligence is the part of business activities which deals with the knowledge and the information on market trends and marketing research.
Rekabetçi zeka, piyasa hareketlerinde ve pazar araştırmasında bilgi ve enformasyonu ele alan işi faaliyetlerinin bir kısmıdır.