Facebook

Sözlük

complete

adjective

Türkçe'sitam,eksiksiz,bitmiş
Türadjective
Örnek Cümle
Naturally, the drumbeating and cymbal clanging always seemed to be a complete success.
Doğal olarak davul çalınması ve zil şangırtısı hep tam başarı sağlar görünmüştür.

verb

Türkçe'sitamamlamak
Türverb
Örnek Cümle
Each student must complete the project individually.
Her öğrenci projeyi bireysel olarak tamamlamalıdır.