Facebook

Sözlük

complete

adjective

Türkçe'si tam, eksiksiz, bitmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Even more important than knowledge of the resources of the source language is a complete control of the receptor language.
Kaynak dilin zenginliklerini bilmekten daha önemlisi, alıcı dil üzerinde tam bir denetime sahip olmaktır.

verb

Türkçe'si tamamlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Each student must complete the project individually.
Her öğrenci projeyi bireysel olarak tamamlamalıdır.