Facebook

Sözlük

complete

adjective

Türkçe'si tam, eksiksiz, bitmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
To complete the construction more iron and steel are needed.
İnşaatı tamamlamak için daha çok demir ve çelik gerekiyor.

verb

Türkçe'si tamamlamak
Tür verb
Örnek Cümle
It can be easily recognized that technology has to a great extent reduced the amount of time required to complete the same tasks.
Teknolojinin aynı görevleri tamamlamak için gerekli olan zaman miktarını büyük oranda azaltması gerektiğinin kolayca farkına varılabilir.