Facebook

Sözlük

complete

adjective

Türkçe'si tam, eksiksiz, bitmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
This, and the risks from other isotopes is sufficient to make the complete cessation of wea-pon testing desirable.

verb

Türkçe'si tamamlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Even more important than knowledge of the resources of the source language is a complete control of the receptor language.
Kaynak dilin zenginliklerini bilmekten daha önemlisi, alıcı dil üzerinde tam bir denetime sahip olmaktır.