Facebook

Sözlük

complete

adjective

Türkçe'si tam, eksiksiz, bitmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
To complete the construction more iron and steel are needed.
İnşaatı tamamlamak için daha çok demir ve çelik gerekiyor.

verb

Türkçe'si tamamlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Even more important than knowledge of the resources of the source language is a complete control of the receptor language.
Kaynak dilin zenginliklerini bilmekten daha önemlisi, alıcı dil üzerinde tam bir denetime sahip olmaktır.