Facebook

Sözlük

complex

adjective

Türkçe'sikarmaşık
Türadjective
Örnek Cümle
Synthesis is making complex materials from simpler ones.
Sentez, maddelerden karmaşık maddeler yapmaktır.

noun

Türkçe'sikuruntu
Türnoun
Örnek Cümle
A scientist’s data are not only complex but also frequently incomplete.
Bilim adamının verileri yalnızca karmaşık değildir, çoğu zaman eksiktir de.