Facebook

Sözlük

complex

adjective

Türkçe'si karmaşık
Tür adjective
Örnek Cümle
The topic under discussion was so complex and comprehensive that each speaker exceeded the time allotted to him.
Tartışılan konu o kadar karmaşık ve kapsamlıydı ki her konuşmacı kendisine tanınan süreyi aştı.

noun

Türkçe'si kuruntu
Tür noun
Örnek Cümle
While the coral reef is one of the most complex and diverse environments in the world, it is also one of the most delicate.
Mercan resifi dünyadaki en karmaşık ve çeşitli çevrelerden birisi olmasına rağmen en hassas olanlarından da birisidir.