Facebook

Sözlük

complex

adjective

Türkçe'sikarmaşık
Türadjective
Örnek Cümle
When one faces a complex and difficult situation, one always looks for a way of escape.
Kişi, karmaşık ve zor bir durumla karşılaştığında, hep bir kaçış yolu arar.

noun

Türkçe'sikuruntu
Türnoun
Örnek Cümle
Synthesis is making complex materials from simpler ones.
Sentez, maddelerden karmaşık maddeler yapmaktır.