Facebook

Sözlük

comply

verb

Türkçe'siuyumlu olmak
Türverb
Örnek Cümle
Members must comply with the clubs rules.
Üyeler kulubün kurallarına uymalıdır.