Facebook

Sözlük

composer

noun

Türkçe'si besteci
Tür noun
Örnek Cümle
Though his music greatly admired by the public, the composer Hugo Wolf lived most of his life in poverty.
Müziği halk tarafından çok beğenilmesine rağmen, besteci Hugo Wolf hayatının çoğunu yoksulluk içinde geçirdi.